Lid worden

De seniorenleden van de schaakvereniging komen op dinsdagavond in “Ons Huis” bijeen voor hun wekelijkse schaakpartij.
Deze interne competitie begint om 19:45 uur en loopt van september tot mei. Het speeltempo is één uur en 25 minuten bedenktijd per speler, zodat de schaakpartij uiterlijk om 23.00 uur is beslist. Voor de indeling en klassering wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde keizersysteem. Dit zorgt ervoor dat zoveel mogelijk spelers van gelijke sterkte elkaar treffen, waarbij een wisselende indeling een zo groot mogelijke variatie in tegenstanders garandeert. Doordat de indeling vooraf wordt gemaakt, is iedere speler verzekerd van een partij op niveau.
In de tweede helft van het competitieseizoen wordt een rapidcompetitie gehouden. Op deze avonden worden 4 partijen gespeeld met een bedenktijd van 20 minuten, in totaal levert dit dus 16 partijen op. Een speler is vrij om voor maximaal 4 partijen een zogenaamde bye (niet spelen) op te nemen. Dit kan bijvoorbeeld door elke avond de laatste partij over te slaan.

Voor meer informatie, bijvoorbeeld om eens een maand op proef “mee te draaien” en te zien of schaken in clubverband bevalt, kunt u contact opnemen met: Marijn Freriks, email: marijnfreriks [at] gmail [dot] com

De jaarlijkse contributie voor de senioren bedraagt € 120,- (rek. NL 06 RABO 037.48.43.546 t.n.v SV Zevenaar – Zevenaar). Dit is inclusief het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Schaak Bond (KNSB) met het maandblad Schaakmagazine.